Soutěž OREIRO

Soutěž OREIRO

úvod NovinkySoutěž OREIRO

Soutěž OREIRO

04.07.2017

Léto je tu a odstartovalo už 21. června. Stejně tak na  RELAXU odstartovala velká letní soutěž s NATALIÍ OREIRO. Zajisté jste napjatí o co jde! Tak si to pojďme prozradit. Pokud jste fanoušky herečky a zpěvačky, krásné Natalie Oreiro. Tak se zajisté budete tetelit blahem.

Celá soutěž se bude točit ohledně posílání selfie videí s Natálií Oreiro. Cílem takového videa bude, co nejlépe se nastylizovat do její postavy. Použít k tomu můžete nejen kostýmy, které pravidelně obléká do seriálů jako jsou Divoký anděl, Kachorra nebo Jsi můj život. Ale vyřádit se můžete i na makeupu a bláznivých parukách. Natočte nám krátké video, nebo vyfoťte stylizovanou selfie fotografii a zašlete nám ji na email letnisoutez@televizerelax.cz. Ke svým příspěvkům do soutěže nezapomeňte uvádět své celé jméno a telefonní číslo.

Ve videu nám navíc můžete prozradit, proč máte rádi právě Natálku, nebo čím vás v životě inspirovala. Stejně tak nám pár vět o Natálii můžete napsat i k vaší fotografii. Na základě nejlepších fotek a videí z první kola, vybereme ty nejlepší do kola druhého, kde se dostanete velice blízko k exkluzivní výhře v podobě zájezdu do vybraného místa po Evropě. A to už rozhodně stojí za to! Inspiraci jak na to, najdete určitě v následujícím videu. Pojďme se na něj společně podívat!

Pravidla hry

Na televizní stanici Televize Relax bude v termínu od 23.6.2017 do 26.8.2017 realizována
soutěž s názvem „Letní soutěž s Natalií Oreiro (dále jen soutěž).

Výhra: Výhra je zatím v jednání a bude upřesněna.

Princip hry:
Výhru získá ten účastník, který zašle soutěžní selfie foto nebo video, kde se účasník stilizuje
do vzhledu Natalie Oreiro či jejích seriálových postav Milagros, Kachorra či Monita na adresu
letnisoutez@televizerelax.cz a zároveň bude vybrán jako nejlepší na základě facebookového
hlasování, které bude probíhat v průběhu léta 2017.
Pořadatel a organizátor:

Pořadatelem a organizátorem hry je TP Pohoda s.r.o.,
Karla Svobody 130/95, Plesná, 725 27 Ostrava, Společnost je zapsána u Krajského soudu v
Ostravě, složka C 50459, IČ 268 52 683.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit hry se mohou všichni, kdo mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou
starší 15ti let. Svou účastí ve hře účastníci souhlasí, že má organizátor a/nebo pořadatel
právo bezúplatně využít osobní údaje účastníků, obrazové a zvukové záznamy týkající
se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní
a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích
a na Internetu.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Nepeněžní výhru, není
možné směnit za peníze. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené
organizátorem a/nebo pořadatelem, nejpozději však do 30 dnů po jejím získání, možnost
čerpat tuto výhru zaniká.

Vyhlášení příslibu výhry a pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění
na internetových stránkách www.televizerelax.cz. Účastníci hry jsou s pravidly seznámeni
a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle
vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo
kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry,
odvolat příslib výhry ve hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě,
kterým byl příslib učiněn. V případě, že je podmínkou pro získání výhry co možná nejlepší
výkon, je pořadatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů. V takovém případě je
pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu
alespoň zčásti splnil.

Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.

V Ostravě, dne 29.6.2017Neváhejte a napište nám